instagram

پیرچشمی و روش درمان این بیماری

پیر چشمی چیست؟؟ سیستم بینایی انسان یکی از دقیق ترین سیستم های خلقت است. پیرچشمی بر اثر افزایش سن رخ می دهد و یک پدیده طبیعی است که معمولا از ۴۰ سالگی آغاز می شود.پیرچشمی به تدریج شروع می شود و به عواملی مانند نژاد ، تغذیه ، آب و هوا نیز بسنگی دارد .افراد […]

ادامه...