instagram

انواع تومورهای چشمی

تومورهاي خوش‌خيم و بدخيم چشمي  بي‌توجهي به تومورهاي بدخيم چشمي ، بويژه در اطفال ممكن است به از دست دادن كامل بينايي آنها بينجامد. اين هشداري است كه چشم پزشكان به والدين مي‌دهند. تومورهاي چشمي مانند ساير تومورها به ۲ نوع خوش‌خيم و بدخيم تقسيم مي‌شوند. اين تومورها داخل و حدقه چشم را درگير مي‌كنند؛ […]

ادامه...