instagram

چه کسانی باید بوتاکس کنند؟

بهترین کسانی که می توانند از تزریق بوتاکس نتیجه بگیرند، چه کسانی هستند؟ به عقیده دکتر رجبی افرادی نیازمند بوتاکس چشم هستند  که در اطراف چشم هایشان چروک های پنجه کلاغی دارند. این چروک ها یا دیگر چروک های دینامیکی (چروک هایی که به دلیل حرکت ایجاد می شوند) در کسانی که زیاد اخم می کنند […]

ادامه...