instagram

فضای مجازی و بیماری چشمی CVS

علت مشکلات چشمی روز دنیا در رابطه با استفاده از ابزارهای تکنولوژی چون موبایل -رایانه – تبلت و .. مجموعه اي از مشکلات چشمي و بينايي است كه بر اثر كار با كامپيوتر و تلفنهای موبایل اسمارت ايجاد مي شوند. تقريبا سه چهارم كسانيكه با تلفنهای موبایل اسمارت كار مي كنند گرفتار اين علائم هستند. علل: به نظر […]

ادامه...