instagram

قطره های چشمی

داروهای چشمی قطره ها قطره‌های چشمی انواعی دارند برخی چنان که بین عموم شایع است برای شستشو و یا ضدعفونی کردن چشم‌ها به کار می‌روند. با این حال تقریبا بیشتر این قطره‌ها خاصیت و استفاده درمانی دارند و با تجویز پزشک به منظور و کاربردی خاص به کار می‌آیند قطره های چشمی  در یکی از […]

ادامه...