instagram

بازدید دو تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکزتحقیقات چشم پزشکی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، بادعوت بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دکتر احمد رضا دهپور، استاد دانشکده پزشکی و دکتر سعید امانلو استاد دانشکده داروسازی و مسئول دبیر خانه تحقیقات دانشجویی روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ با حضور در بیمارستان فارابی از بخش های مختلف مرکز تحقیقات چشم پزشکی و پژوهشکده علوم بینایی بازدید کردند.
در این بازدید که به منظور آشنایی با امکانات و ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود در مرکز تحقیقات چشم پزشکی و همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک صورت گرفت، دکتر صنعتکار؛ قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی، دکتر لاشیئی؛ رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی و دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان حضور داشتند. اساتید مدعو ضمن بازدید از آزمایشگاه های ژنتیک، نانو فناوری، پروتئومیکس و واحد فراهم آوری سلول های بنیادی؛ با پژوهشگران گفتگو کردند و با طرح های در دست اجرای آنان آشنا شدند.
خبر:امیدوار
عکس: قاضی میرسعید

 

منبع : بیمارستان فارابی

Facebook| Google plus| twitter| cloob| Facenama| Stumble Upon| Delicious| Digg|

نظرات وسوالات کاربران و پاسخ های دکتر رجبی

دیدگاه شما

ارسال نظر
( الزامي )
(الزامي)