instagram

جراحی تومور اربیت

تومور اربیت تومور اربیت بویژه کاورنوس همانژیوم که در این مورد دیده می شود در هر قسمت از کاسه چشم می تواند دیده شود. در این مورد در قسمت سوپرامدیال دیده می شود. امروزه روش های جراحی مبتنی بر حداقل دستکاری و کوچکترین برش می باشد. همانطور که در این مورد دیده می شود با […]

ادامه...

تومور بزرگ مادرزادی در محلی غیرطبیعی در کودک چهارساله

جراحی تومور بزرگ مادرزادی معمولا این تومور ها در گوشه خارجی چشم و یا داخلی دیده می شوند. بروز ان در محلی که در این کودک دیده می شود بسیار نادر است. خوشبختانه پس از برش ملتحمه و از پشت پلک و بدون عارضه ای بطور کامل خارج شد:  

ادامه...

تومور بسیار وسیع کاسه چشم با گسترس به ورودی مغز

تومور بسیار وسیع کاسه چشم بیمار کودک ۲ ساله ای است با تومور بسیار وسیع کاسه چشم با گسترس به ورودی مغز ، سینوس ماگزیلا، و فضای پتریگوپالاتین که با حضور همكارعزیزم آقای دكتر صمدیان جراح مغز و اعصاب، پس از برش از پشت پلک و برداشتن استخوان زایگوما تمام تومور برداشته و در پایان […]

ادامه...

جراحی تومور بزرگ كاسه چشم در كودك ١٤ساله

تومور بزرگ كاسه چشم بيمار كودك ١٤ساله اي بود كه از ٢سال قبل دچار بيرون زدگي چشم بود كه رفته رفته تشديد شده بود در بررسي MRI تومور بزرگي در سقف كاسه چشم در قسمت سوپرامديال وجود داشت كه تا انتهاي ديواره فوقاني كاسه چشم ادامه داشت.پس از يك برش ١/٥سانتي و رسيدن به كاسه […]

ادامه...

جراحی تومور بزرگ مادرزادی روی استخوان فرونتال

تومور بزرگ مادرزادی برخی تومورهای مادرزادی به دلیل رشد داخل استخوانی بیرون زدگی کمتری ایجاد می کنند و به همین دلیل دیرتر علامتدار می شوند. تقریبا در تمام این بیماران محل برش باید در محلی باشد که پس از ترمیم زخم اثری از محل برش باقی نماند. همانطور که در فیلم دیده می شود پس […]

ادامه...

تومور بزرگ داخل کاسه چشم باگسترش به شکاف اربیتال تحتانی

تومور بزرگ داخل کاسه چشم بیمار اقای ۴۲ ساله ای هستند که تومور وسیعی در قسمت اینفراتمپورال کاسه چشم راست داشتند . پس از برش پشت پلک ابتدا تومور از بافت نرم اربیت جدا شد سپس قسمت های متصل به دیواره لترال و تحتانی ازاد شد. چون این نوع تومور از محل اتصال دو استخوان […]

ادامه...

توموربزرگ مادرزادی در بالای کاسه چشم و روی ابرو

 تومور مادرزادی کاسه چشم پس از برش شیارپلکی و رسیدن به لبه استخوانی کاسه چشم، تومورکه به شدت به استخوان وبافتهای اطراف چسبیده بود به طورکامل آزاد شد؛ قسمتی از استخوان که توسط تومور خورده شده است پس از خارج کردن کامل تومور در بالای کاسه ی چشم دیده می شود:

ادامه...

جراحی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی در آقای ۵۴ ساله

تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی موجب بیرون زدگی كره چشم شده بود كه در نگاه روبرو و بالا مشهود است؛ با برش ملتحمه در پشت پلك، چسبندگیهای بافتی توده عروقی به اطراف و به عصب آزاد شد و تومور به آرامی خارج شد. عملكرد عصب بینایی […]

ادامه...

تومور بزرگ پشت کره چشم و بصورت اینتراکونال

تومور اربیت تومور بزرگی در پشت کره چشم که باعث فشار به چشم و عصب بینایی و کاهش دید شده بود.خوشبختانه پس از دسترسی از طریق برش پشت پلک و یافتن تومور، پس از آزاد کردن تمام چسبندگیها تومور بدون هیچ گونه عارضه و اثری روی بینایی خارج گردید.

ادامه...

جراحی تومور اربیت ( orbital tumor )و جا به جایی کره چشم

جراحی تومور اربیت ( orbital tumor ) خانم ٢٣ ساله با پروپتوز چشم راست و جابجايي كره چشم به سمت پايين و حالت پف آلود پلك بالا در سي تي اسكن بيمار توموري با گسترش به بافت استخواني كاسه چشم به سمت مغز ديده مي شود كه باعث خوردگي بافت استخوان شده است. بعد از […]

ادامه...

تومور چشم در کودک ۵ ماهه

تومور چشم کودک پنج ماهه با بیرون زدگی چشم راست با فشار به عصب بینایی پس از برش ملتحمه و از طریق پشت پلك و دسترسی به تومور، تومور به طور كامل برداشته شد و قسمت كیستیك كه عمده تومور را تشكیل میداد و به صورت تخلیه مایع در فیلم دیده میشود كامل خارج گردید […]

ادامه...

جراحی تومور اربییت ( tumor orbit ) و گسترش آن تا نزدیکی مغز

تومور بزرگ كاسه چشم تومور بزرگ كاسه چشم بالاي كره چشم كه در سرتاسر عمق كاسه چشم تا نزديك مغز گسترش پيدا كرده بود و منجر به بيرون زدگي چشم و پتوز( افتادگي پلك) و محدوديت حركت چشم راست شده بود. با توجه به اينكه ماهيت تومور نامشخص بود، جهت تهيه بيوپسي از تومور برش […]

ادامه...