instagram

کوررنگی color blindness

بر خلاف تصور عامه، دید افراد کور رنگ به ندرت خاکستری است در واقع کوررنگی یک بیماری اختلال ارثی است کور رنگی یک بیماری ارثی وابسته به کروموزوم X مغلوب است که در مردان بیشتر دیده شده و تقریباً همیشه از مادر به پسر به ارث می رسد. (توضیح: زنان دو کروموزوم X و مردان یک کروموزوم […]

ادامه...